Djelatnosti

Osnovne djelatnosti Doma zdravlja su:

 • opća/obiteljska medicina,
 • zdravstvena zaštita predškolske djece,
 • zdravstvena zaštita žena,
 • dentalna zdravstvena zaštita,
 • patronažna zdravstvena zaštita,
 • ljekarnička djelatnost,
 • laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika,
 • specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita:
  • fizikalna medicina i rehabilitacija,
  • radiologija,
  • oftalmologija.