Financijski izvještaj


2018. godina:

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Objedinjena tablica proračunskih obrazaca ( bilanca )

Bilješke uz bilancu

Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilješke uz izvještaj o obvezama

Tablice uz obvezne bilješke

Potvrda o preuzetim financijskim izvješćima

 

2017. godina:

Izvještaji proračuna

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješke uz bilancu

Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilješke uz izvještaj o obvezama

Tablice uz obvezne bilješke

       Dani zajmovi i primljene otplate

Potvrda o preuzetim financijskim izvješćima

 

2016. godina:

Izvještaji proračuna

Bilanca

Bilješke uz bilancu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o obvezama

Bilješke uz izvještaj o obvezama

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

        Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

        Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

        Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

        Potvrda o preuzetim financijskim izvješćima


2015. godina:

Izvještaji proračuna

Bilanca

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

        Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

        Potvrda o preuzetim financijskim izvješćima


2014. godina:

Izvještaji proračuna

Bilanca

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza