Fizikalna medicina i rehabilitacija

1. Specijalistička ordinacija u Đurđevcu, Gajeva 1
nositelj tima: Iva Škvorc, dr.med.spec.
    medicinska sestra: Ljiljanka Roštan
    telefon: 048 811 107
Fizikalna terapija u Đurđevcu, Gajeva 1
voditeljica: Štefica Gunjević
telefon: 048 814 115

2. Specijalistička ordinacija u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
nositelj tima: Tim bez nositelja
       telefon: 048 720 932
Fizikalna terapija u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
voditeljica: Melita Kopilović
telefon: 048 270 758