Kalendar događanja

Kalendar važnih događanja u 2017. godini

 

  • Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu 31.1.2017.
  • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu 28.2.2017.
  • Izvješće o radu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu 28.2.2017.
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu 31.3.2017.
  • Financijski izvještaj za razdoblje 1.1.-31.3.2017. godinu 10.4.2017.
  • Financijski izvještaj za razdoblje 1.1.-30.6.2017. godinu 10.7.2017.
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu 30.09.2017.
  • Financijski izvještaj za razdoblje 1.1.-30.9.2017. godinu 10.10.2017.