Kalendar događanja

 

 

                           Kalendar važnih događanja u 2019. godini

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu                                                                 31.1.2019.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu                                                             28.2.2019.
Izvješće o radu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu          28.2.2019.
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja koprivničko-
križevačke županije za 2018. godinu                                                                              31.3.2019.
Financijski izvještaj za razdoblje 1.1. - 31.3.2019. godine                                              10.4.2019.
Financijski izvještaj za razdoblje 1.1. - 30.6.2019. godine                                              10.7.2019.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja koprivničko-
križevačke županije za 2019. godinu                                                                             30.09.2019.
Financijski izvještaj za razdoblje 1.1. - 30.9.2019. godine                                             10.10.2019.

 

 

                           Kalendar važnih događanja u 2018. godini

Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu                                                                 31.1.2018.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu                                                             28.2.2018.
Izvješće o radu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu          28.2.2018.
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja koprivničko-
križevačke županije za 2017. godinu                                                                              31.3.2018.
Financijski izvještaj za razdoblje 1.1. - 31.3.2018. godine                                              10.4.2018.
Financijski izvještaj za razdoblje 1.1. - 30.6.2018. godine                                              10.7.2018.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja koprivničko-
križevačke županije za 2018. godinu                                                                             30.09.2018.
Financijski izvještaj za razdoblje 1.1. - 30.9.2018. godine                                             10.10.2018.