Lokacija

Opća/obiteljska medicina:
1. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Ana Posavec Andrić, dr.med.spec
    medicinska sestra: Martina Ivšak
    telefon: 048 279 628, 048 279 629
2. Tim opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Sonja Orban Androtić, dr.med.
    medicinska sestra: Slavica Štimac
    telefon: 048 279 625, 048 279 624
3. Tim opće/obiteljske medicine u Goli, Pavleka Miškine 1
   
    nositelj tima:  Tim bez nositelja
    telefon: 048 833 002
4. Tim opće/obiteljske medicine u Novigradu Podravskom, Virovska 2
    nositelj tima: Jagoda Gašpari, dr.med.spec.
    medicinska sestra: Ana Novogradec
    telefon: 048 832 265
5. Tim opće/obiteljske medicine u Glogovcu, Koprivnička 2
    nositelj tima: Sanja Damjanić, dr.med.
    medicinska sestra: Nikolina Dulikravić
    telefon: 048 637 177
6. Tim opće/obiteljske medicine u Rasinji, Trg sv. Florijana 3
    nositelj tima: Saša Hinić, dr.med.
    medicinska sestra: Slavica Samoborec
    telefon: 048 837 022

Dentalna zdravstvena zaštita
1. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Mirta Jakić Bošnjak, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Sanda Posavec
    telefon: 048 279 616
2. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Violeta Novoselec, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Zvjezdana Špernjak
    telefon: 048 279 616
3. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    nositelj tima: Ivana Jukić Bardek, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Jelena Lukač
    telefon: 048 279 618

Patronažna zdravstvena zaštita
Patronažna zdravstvena zaštita u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    telefon: 048 279 634, 048 279 635, 048 279 636

Sanitetski prijevoz
Sanitetski prijevoz u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10
    telefon: 048 279 652, 048 621 933

Opća/obiteljska medicina:

1. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Gajeva 1
   
    nositelj tima:  Mugtaba Nabil Abdelhameid Ali, dr.med.
    telefon: 048 811 111
2. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Gajeva 1
    nositelj tima: Tatjana Parac, dr.med.
    medicinska sestra: Valentina Toth
    telefon: 048 629 901
3. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Gajeva 1
   
    nositelj tima:  Andreja Horvatić, dr.med.
    telefon: 048 811 809
4. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Gajeva 3
    nositelj tima: Marko Pavičić, dr.med.
    medicinska sestra: Željka Grgac
    telefon: 048 811 572
5. Tim opće/obiteljske medicine u Đurđevcu, Gajeva 3
    nositelj tima: Tamara Čućić, dr.med.
    medicinska sestra: Lidija Fuček Preradović
    telefon: 048 811 162
6. Tim opće/obiteljske medicine u Kloštru Podravskom, 1. svibnja 9
    nositelj tima: Ivana Karlovčan Haramustek, dr.med.spec.
    medicinska sestra: Ivana Pavunić
    telefon: 048 816 232
7. Tim opće/obiteljske medicine u Podravskim Sesvetama, Ivana Mažuranića 1
   
    nositelj tima:  Tim bez nositelja
    telefon: 048 819 055
8. Tim opće/obiteljske medicine u Fredinandovcu, Trg slobode 12
  
    nositelj tima:  Tim bez nositelja
    telefon: 048 817 030

Zdravstvena zaštita predškolske djece

1. Tim zdravstvene zaštite predškolske djece u Đurđevcu, Gajeva 1
    nositelj tima: Sandra Pašić, dr.med.spec.
    medicinska sestra: Branka Horvat
    telefon: 048 811 206

Zdravstvena zaštita žena
1. Tim zdravstvene zaštite žena u Đurđevcu, Gajeva 1
    nositelj tima: Nenad Mursić, dr.med.spec.
    medicinska sestra: Vesna Markač
    telefon: 048 811 319
2. Tim zdravstvene zaštite žena u Đurđevcu, Gajeva 1
    nositelj tima: Franka Čolak Zadravec, dr.med.spec.
    medicinska sestra: Iva Golub
    telefon: 048 814 112

Dentalna zdravstvena zaštita
1. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Đurđevcu, Gajeva 1
    nositelj tima: Jelena Perica, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Martina Miloš
    telefon: 048 629 055
2. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Đurđevcu, Gajeva 1
    nositelj tima: Nikolina Kuzmić Šelimber, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Nada Topolovčan
    telefon: 048 813 921
    
Patronažna zdravstvena zaštita
Patronažna zdravstvena zaštita u Đurđevcu, Gajeva 1
    telefon: 048 811 434

Sanitetski prijevoz
Sanitetski prijevoz u Đurđevcu, Gajeva 1
telefon: 048 811 202


Medicinsko-biokemijski laboratorij
Medicinsko-biokemijski laboratorij u Đurđevcu, Gajeva 1
voditeljica MBL: Sanja Stipović, mag.med.biochem.
telefon: 048 811 849

Radiologija
Radiologija u Đurđevcu, Gajeva 1
    telefon: 048 811 573

Fizikalna medicina i rehabilitacija
1. Specijalistička ordinacija u Đurđevcu, Gajeva 1

    nositelj tima:  Iva Škvorc, dr.med.spec.
    telefon: 048 811 107
2. Fizikalna terapija u Đurđevcu, Gajeva 1
    voditeljica: Štefica Gunjević
    telefon: 048 814 115

Opća/obiteljska medicina:
1. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Miljenko Berc, dr.med.
    medicinska sestra: Martina Barišić
    telefon: 048 720 931
2. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Helena Jovičić Karre, dr.med.
    medicinska sestra: Jadranka Čiček
    telefon: 048 720 924
3. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Marjana Cindrić Bošnjak, dr.med.spec.
    medicinska sestra: Brankica Hegedić
    telefon: 048 720 922
4. Tim opće/obiteljske medicine u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Ivanka Došlić, dr.med.
    medicinska sestra: Marica Sokač
    telefon: 048 720 920
5. Tim opće/obiteljske medicine u Kalniku, Trg Stjepana Radića 13
   
    nositelj tima:  Petra Jurešić, dr.med.spec.
    telefon: 048 857 094
6. Tim opće/obiteljske medicine u Glogovnici, Donja Glogovnica 30
    nositelj tima: Dubravka Maria Puljević, dr.med.
    medicinski tehničar: Tomislav Sokač
    telefon: 048 697 358

Zdravstvena zaštita žena
1. Tim zdravstvene zaštite žena u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Marina Gelo, dr.med.spec.
    medicinska sestra: Nevenka Turčinović
    telefon: 048 712 112

Dentalna zdravstvena zaštita
1. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Ana Buljan, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Kata Orejaš
    telefon: 048 712 997
2. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Jelena Princip, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Dragica Katolić
    telefon: 048 712 705
3. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Dijana Berend, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Natali Kohar
    telefon: 048 712 705
4. Tim dentalne zdravstvene zaštite u Gornjoj Rijeci,  Križevačka 12
    nositelj tima: Suzana Teklić, dr.dent.med.
    medicinska sestra: Jasna Katana
    telefon: 048 855 005
    
Patronažna zdravstvena zaštita
Patronažna zdravstvena zaštita u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    telefon: 048 720 930

Sanitetski prijevoz
Sanitetski prijevoz u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
telefon: 048 270 603

Medicinsko-biokemijski laboratorij
Medicinsko-biokemijski laboratorij u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
voditeljica MBL: Mara Radoš, mag.med.biochem.
telefon: 048 682 219

Radiologija
Radiologija u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    telefon: 048 681 074, 048 682 221

 

Fizikalna medicina i rehabilitacija
1. Specijalistička ordinacija u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
   
    nositelj tima:  Iva Škvorc, dr.med.spec.
    telefon: 048 720 932
2. Fizikalna terapija u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
   
    voditeljica:  Melita Kopilović
    telefon: 048 270 758