Obavijesti

Obilježavanje tjedna dojenja u Đurđevcu

Dana, 05.10.2018. od 11-13h u Đurđevcu, u Domu kulture održalo se obilježavanje Svjetskog tjedna dojenja. Tema ovogodišnjeg obilježavanja je Dojenje-temelji za život. Obilježavanje su održale patronažne sestre Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije iz Ispostave Đurđevac te je iz Policijske uprave, Ivanka Vusić održala predavanje o ispravnom korištenju autosjedalica za bebe i malu djecu kao i korištenje sigurnosnog pojasa kod trudnica i djece. Obilježavanje je posjetilo 15ak majki s bebama te nezavidan broj trudnica, a također i gošća Gordana Kuparić iz Bauerfeinda.

 

Projekt SELFIE

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije sudjeluje u primarnom prospektivnom opservacijskom kohortnom istraživanju hrvatskog modela integrirane kronične skrbi bolesnika s multimorbiditetom – Palijativna skrb koje se provodi u okviru europskog projekta SELFIE - Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance (Obzor 2020),  http://www.selfie2020.eu/. Projekt koordinira Erasmus School of Health Policy and Management - Erasmus Sveučilišta Roterdam i u njemu sudjeluje osam europskih zemalja: Nizozemska, Austrija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Norveška, Španjolska i Velika Britanija. Jedan od prioriteta EU i Europske komisije upravo je integrirana skrb (svih razina zdravstvene skrbi i socijalne skrbi) te novi modeli integrirane kronične skrbi za bolesnike s multimorbiditetom. Voditelj projekta u Hrvatskoj je Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (http://aaz.hr/), putem Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije. 

Dva ministarstva Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku daju punu podršku kako SELFIE projektu tako i ovom primarnom istraživanju, koje se provodi sukladno svim etičkim načelima kliničkih istraživanja.

U istraživanju će sudjelovati odrasli bolesnici s više kroničnih bolesti unutar palijativne skrbi jer smatramo da njihovo iskustvo s pružateljima usluga odnosno zdravstvenih problema i skrbi, može doprinijeti našem razumijevanju i znanju o skrbi bolesnika s multimorbiditetom te unaprijediti navedenu skrb. Sudjelovanje je potpuno dobrovoljno, uz potpisivanje Obrasca informiranog pristanka. Svi podatci bit će anonimni.

Cilj primarnog istraživanja je procijeniti, putem standardiziranog Upitnika,  kako "Model palijativne skrbi", specifično liječenje putem “Mobilnog multidisciplinarnog specijalističkog tima za palijativnu skrb (MMSPCT)”, utječe na zdravlje i dobrobit, iskustvo sa skrbi te korištenje resursa i troškove skrbi, u odnosu na uobičajenu palijativnu skrb. Cjelovita  procjena "Modela palijativne skrbi" bit će izvršena pomoću tzv. Višekriterijske analize za donošenje odluka, engl. Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA).

Navedeno istraživanje usporedit će dvije skupine odraslih bolesnika koje primaju palijativnu skrb u izvanbolničkom okruženju na razini primarne zdravstvene zaštite, uz 6-mjesečno praćenje: bolesnike uključene u "Model palijativne skrbi", specifično liječenih putem Mobilnog multidisciplinarnog specijalističkog tima za palijativnu skrbi (MMSPCT) (izložena skupina) i bolesnike koji dobivaju uobičajenu palijativnu skrb (kontrolna skupina). Standardizirani upitnik koristit će se za ishode vezane uz zdravlje/dobrobit, iskustvo sa skrbi te korištenje resursa i troškove skrbi, na početku istraživanja (T0), nakon 1-mjesečnog (T1) i nakon 3-mjesečnog razdoblja (T2) u obje skupine bolesnika. Izloženu skupinu čine palijativni bolesnici kojima skrb pruža Mobilni multidisciplinarni specijalistički tim palijativne skrbi, u tri hrvatske županije koje su već uspostavile dio "Modela palijativne skrbi", specifično, liječenje koje pruža gore navedeni mobilni palijativni tim (Grad Zagreb, Istarska županija, i Primorsko-goranska županija). Kontrolnu (neizloženu) skupinu čine palijativni bolesnici kojima skrb nije pružena od Mobilnog multidisciplinarnog specijalističkog tima palijativne skrbi, u tri hrvatske županije koje još nisu uspostavile "Model palijativne skrbi", specifično, liječenje gore navedenim mobilnim timom (Karlovačka županija, Koprivničko-križevačka županija i Zagrebačka županija). 

Zahvaljujemo na sudjelovanju!

http://www.selfie2020.eu/

Obilježavanje Tjedna dojenja - patronaža

Ovogodišnji Nacionalni tjedan dojenja patronažne sestre županijskog Doma zdravlja ispostave Koprivnica zajedno s glavnom sestrom, obilježile su 5.10.2017. na Zrinskom trgu gdje je bilo posebno živo jer nam se pridružio veliki broj majki sa svojom djecom. Naš prigodno uređen i šaren štand bio je posebno primamljiv djeci, ali i ostalim sugrađanima koji su svratili i iznijeli svoje osobno iskustvo vezano uz dojenje i pohvalili ovakav način promocije dojenja u zajednici.

Već tradicionalno pridružili su nam se i učenici 3.razreda Srednje medicinske škole za medicinske sestre zajedno sa svojom nastavnicom Marijom i aktivno sudjelovali u razgovoru s okupljenim majkama i njihovom djecom.

Potporu su nam dali i zdravstveni djelatnici(ginekolog , primalja, sestra s ginekologije),ali i medicinske sestre, fizioterapeutkinja i nekoliko liječnica koje su ovoga puta bile u ulozi majki.

Popratili su nas i lokalni mediji, a snimljen je i mali video o ovom događaju.

Nadamo se da su se odškrinuta vrata o važnosti prehrane majčinim mlijekom i važnosti potpore dojenju, otvorila barem do pola i da ćemo i dalje podržavati dojenje zajedno s našim sugrađanima.

Stranice