Opći akti

 

Statut Doma zdravlja - pročišćeni tekst II ( 2017.god.) (.pdf)

Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja - 2017.god. (.pdf)

Statut Doma zdravlja - pročišćeni tekst ( 2017.god.) (.pdf)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji (2016.god)

Pravilnik o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave

Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja - 2016.god. (.pdf)

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prijam na specijalizaciju od 20.lipnja 2013. (.pdf)

Statut Doma zdravlja - pročišćeni tekst ( 2015. god.) (.pdf)

Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja  (.pdf)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji (.pdf)

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prijam na specijalizaciju od 10.prosinca 2013. (.pdf)

Statut Doma zdravlja - 2013. god. (.pdf)

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za kvalitetu zdravstvene zaštite (.pdf)

Odluka o imenovanju glavnog QA koordinatora (.pdf)

Odluka o imenovanju QA koordinatora za ispostave (.pdf)

Odluka o imenovanju QC izvršitelja (.pdf)

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prijam na specijalizaciju od 07.svibnja 2009. (.pdf)

Odluka o imenovanju koordinatora zaštite na radu(.pdf)

Odluka o imenovanju povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika(.pdf)

Pravilnik o radnom vremenu (.pdf)

Pravilnik o zastiti dostojanstva radnika (.pdf)

Pravilnik o radu (.pdf)

Pravilnik o unutarnjem redu (.pdf)

Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu 2011 (.pdf)

Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu 02/2013 (.pdf)

Pravilnik o kućnom redu u Domu zdravlja (.pdf)

Pravilnik o mjerama za zaštitu od zaraznih bolesti (.pdf)

Pravilnik o zaštiti na radu