Radiologija

1. Radiologija u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    telefon: 048 681 074, 048 682 221
2. Radiologija u Đurđevcu, Gajeva 1
    telefon: 048 811 573