Sprečavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

OBAVIJEST
o ne postojanju sukoba interesa

Temeljem članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine",  br. 120/16) ne postoje gospodarski subjekti koji na tržištu nude izvođenje radova i/ili poslova, isporuku robe ili pružanje usluga (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) s kojima Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županiji ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.