Stručni kolegij

Članovi Stručnog kolegija Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije su:

  1. Terezija Kolar, mag.iur., predsjednica
  2. Biserka Zlatar, vms - član
  3. Željka Fruk, dipl.oec. - član
  4. Sonja Orban Androtić, dr.med. - član
  5. Iva Škvorc, dr.med.spec. - član
  6. Ivana Jukić Bardek, dr.dent.med. - član