Stručno vijeće

Članovi Stručnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

  1. Iva Škvorc,  spec.fizikalne med.i rehab., predsjednica
  2. Nenad Muršić, dr.med.spec. - član
  3. Ivana Jukić Bardek, dr.dent.med. - član
  4. Krešimir Vlahek, spec.radiologije - član
  5. Mara Radoš, mag.med.biochem. - član
  6. Jelena Princip, dr.dent.med. - član
  7. Biserka Zlatar, prvost. sestrinstva - član
  8. Sonja Orban Androtić, dr.med. - član
  9. Štefica Gunjević, prvost. fizioterapije - član