Stručno vijeće

Članovi Stručnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije:

 1. Iva Škvorc,  spec.fizikalne med.i rehab., predsjednica
 2. Dimče Sertić, spec.gin. - član
 3. Sandra Pašić, spec.ped. - član
 4. Ivana Jukić Bardek, dr.dent.med. - član
 5. Martina Flanjek, med. sestra - član
 6. Krešimir Vlahek, spec.radiologije - član
 7. Mara Radoš, mag.med.biochem. - član
 8. Jelena Princip, dr.dent.med. - član
 9. Biserka Zlatar, prvost. sestrinstva - član
 10. Sonja Orban Androtić, dr.med. - član
 11. Štefica Gunjević, prvost. fizioterapije - član