Uprava

Ravnateljica: Marija Krajina, dr.med.

tel:  048 279 602
fax: 048 642 281

email: uprava@dzkkz.hr

Zamjenica ravnateljice: Željka Fruk, dipl.oec.

tel:  048 279 604

Pomoćnica za sestrinstvo: Biserka Zlatar, mag.med.techn.

tel:  048 279 612
fax: 048 279 613

Rukovoditeljica Odjela za pravne poslove: Terezija Kolar, mag.iur.

tel: 048 279 610

Voditeljica Odsjeka za kadrovske poslove: Vesna Pal

tel: 048 279 605

Rukovoditelj Odsjeka za zaštitu na radu i tehničke poslove: Davor Horvat, dipl.ing.sig.

tel: 048 279 603

Rukovoditeljica Odjela za ekonomsko-financijske poslove: Željka Fruk, dipl.oec.

tel: 048 279 604

Voditeljica Odsjeka računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova: Mirjana Čuklić

tel: 048 279 609

Voditeljica Odsjeka za opće poslove i javnu nabavu: Marija Živko

tel:  048 279 602
fax: 048 642 281

Voditelj voznog parka i radionice: Martin Štubljak

tel: 048 279 611

Glavna sestra u ispostavi Križevci: Estera Trešek, mag.med.techn.

tel:  048 720 933
fax: 048 681 378

Glavna sestra u ispostavi Đurđevac: Stanko Domitrović, bacc.rediol.techn.

tel:  048 811 573
fax: 048 811 202