Zdravstvena zaštita žena


1. Tim zdravstvene zaštite žena u Đurđevcu, Gajeva 1
    nositelj tima: Franka Čolak Zadravec, dr.med.spec.
    medicinska sestra: Iva Golub
    telefon: 048 814 112
2. Tim zdravstvene zaštite žena u Križevcima, Trg sv. Florijana 12
    nositelj tima: Marina Gelo, dr.med.spec.
    medicinska sestra: Nevenka Turčinović
    telefon: 048 712 500